Gói thầu 03: Nhà điều trị bệnh nhân nội trú

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu 03: Nhà điều trị bệnh nhân nội trú, dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số hiệu: 3044
Ngày ban hành: 05/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu: 834
Ngày ban hành: 31/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 106.068.450.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu 03:Nhà điều trị bệnh nhân nội trú (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  03 Gói thầu 03:Nhà điều trị bệnh nhân nội trú
 • 10.492.741.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Theo đơn giá 400 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 71
  Ngày xuất bản 07/04/2009