Dự án đầu tư xây dựng công trình Đội cảnh sát Giao thông – Trật tự – Cơ động và Đội quản lý hành chính Công an Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: dự án đầu tư xây dựng công trình Đội cảnh sát Giao thông – Trật tự – Cơ động và Đội quản lý hành chính Công an Gò Vấp, dự án nhóm C, ngành Quốc phòng, an ninh.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu:1437/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/05/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu:1620/QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/06/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.999.448.683(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: dự án đầu tư xây dựng công trình Đội cảnh sát Giao thông – Trật tự – Cơ động và Đội quản lý hành chính Công an Gò Vấp (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 294.811.127 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnlựa chọn nhà thầu trong 1 thángTheo tỷ lệ phần trăm2 tháng
  2Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 32.292.351 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnlựa chọn nhà thầu trong 1 thángTheo tỷ lệ phần trăm1 tháng
  3Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 30.923.614 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnlựa chọn nhà thầu trong 1 thángTheo tỷ lệ phần trăm4 tháng
  4Thi công phần xây lắp
 • 9.015.630.800 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnlựa chọn nhà thầu trong 1 thángTheo đơn giá7 tháng
  5Giám sát thi công xây dựng
 • 196.376.831 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnlựa chọn nhà thầu trong 1 thángTheo tỷ lệ phần trăm7 tháng
  6Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 68.731.891 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnlựa chọn nhà thầu trong 1 thángTheo đơn giá8 tháng
  7Kiểm toán
 • 39.308.150 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnlựa chọn nhà thầu trong 1 thángTheo tỷ lệ phần trăm3 tháng
  8Bảo hiểm
 • 29.300.800 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnlựa chọn nhà thầu trong 1 thángTheo tỷ lệ phần trăm19 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:71
  Ngày xuất bản07/04/2009