Xây dựng đường từ Trần Ngọc Lên – Đại lộ Bình Dương – Bùi Ngọc Thu (đường tổ 7 ấp 1 xã Định Hoà) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường từ Trần Ngọc Lên – Đại lộ Bình Dương – Bùi Ngọc Thu (đường tổ 7 ấp 1 xã Định Hoà) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2095/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/07/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 856/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 71.772.172.238(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường từ Trần Ngọc Lên – Đại lộ Bình Dương – Bùi Ngọc Thu (đường tổ 7 ấp 1 xã Định Hoà) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây dựng đường từ Trần Ngọc Lên – Đại lộ Bình Dương – Bùi Ngọc Thu (đường tổ 7 ấp 1 xã Định Hoà) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
 • 35.877.300.480 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I đến quý II/2009Theo đơn giá 360 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị CT: Xây dựng đường từ Trần Ngọc Lên – Đại lộ Bình Dương – Bùi Ngọc Thu (đường tổ 7 ấp 1 xã Định Hoà) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
 • 574.250.595 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I đến quý II/2009Trọn gói 360 ngày (thời gian tính từ lúc khởi công đến lúc hoàn thành công trình)
  3 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 148.828.957 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I đến quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày (thời gian tính từ lúc khởi công đến lúc hoàn thành công trình)
  4 Kiểm toán công trình
 • 127.168.523 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010 đến 2011Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  5 Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị
 • 55.184.731 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I đến quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 71
  Ngày xuất bản 09/04/2009