Gói thầu: Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị – Xây dựng đường từ Trần Ngọc Lên – Đại lộ Bình Dương – Bùi Ngọc Thu (đường tổ 7 ấp

Gói thầu: Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường từ Trần Ngọc Lên – Đại lộ Bình Dương – Bùi Ngọc Thu (đường tổ 7 ấp

5
Quý I đến quý II/2009
90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 55.184.731 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường từ Trần Ngọc Lên – Đại lộ Bình Dương – Bùi Ngọc Thu (đường tổ 7 ấp 1 xã Định Hoà) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương