Gói thầu: Thi công xây lắp – Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

Gói thầu: Thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

5
Quí IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.177.496.063 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn