Cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch đấu thầu: Cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 773/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 999/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.757.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (01 gói thầu)


  thông báo mời thầu Tên bên mời thầu: Ban QLDACT Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh Tên gói thầu: Cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh Nguồn vốn: Vốn Trung ương và tỉnh Vốn huyện, xã và huy động của nhân dân Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước, không sơ tuyển Thời gian bán HSMT từ 9 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2009 đến trước 9 giờ ngày 08 tháng 05 năm 2009 Địa điểm bán HSMT: Ban QLDACT Đầm Hà phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (VND) Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDACT Đầm Hà phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 08 tháng 05 năm 2009 Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VND ( Tám mươi triệu đồng chẵn ) HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 ngày 08 tháng 05 năm 2009 tại Ban QLDACT Đầm Hà Ban QLDACT Đầm Hà kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
 • 7.341.900.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 420 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 76
  Ngày xuất bản 14/04/2009