Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị thí nghiệm Hệ thống điện

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị thí nghiệm Hệ thống điện .Tên dự án: Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Trung tâm nghiên cứu Điện – Điện tử, Đại học Đà Nẵng. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Tên dự án:Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Trung tâm nghiên cứu Điện – Điện tử, Đại học Đà Nẵng
Tên gói thầu:Thiết bị thí nghiệm Hệ thống điện
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản trị – Thiết bị Đại học Đà Nẵng; 41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng; Điện thoại: 0511.3817383 Fax: 0511.3832677
08/12/2008 đến 26/12/2008
1.000.000 (VND)
26/12/2008 08:00
26/12/2008 08:00