Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Nâng cấp, mở rộng đường ĐH502 nối dài, xã Vĩnh Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH502 nối dài, xã Vĩnh Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

4
Quý II/2009
150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
  • 43.731.449 (VND)
  • Vốn ngân sách
    * Chỉ định thầu
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    * Tư vấn
    Theo tỷ lệ phần trăm


    Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH502 nối dài, xã Vĩnh Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương