Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng – Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp

Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp

4
15 ngày
03 tháng
Price of parcel
 • 34.500.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Theo đơn giá
  List contractors join limit tender


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường Trung học cơ sở phường 13 – quận Gò Vấp