Ðường giao thông nông thôn liên xã Hòa Thịnh – Hòa Mỹ Ðông

Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng. Hợp đồng Gói thầu số 2: Ðường giao thông nông thôn liên xã Hòa Thịnh – Hòa Mỹ Ðông (bao gồm nâng cấp tuyến đường dài 3.336,03 m; bề rộng nền đường 6,5 m; bề rộng mặt đường: 3,5 m; bề rộng lề đường: 1,5 x 2 = 3 m; tải trọng thiết kế: H13; bán kính tối thiểu đường cong nằm: R nằm = 15 m.

Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng

Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng thế giới) cho dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng tín dụng số Cr3532. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ (các) hợp đồng được mời thầu dưới đây. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA của Ngân hàng thế giới và Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (1) độc lập về mặt pháp lý tài chính; (2) hoạt động theo Luật Thương mại; (3) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (4) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Thay mặt cho chủ đầu tư: Ban quản lý dự án liên xã Tây Hòa mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Hợp đồng Gói thầu số 2: Ðường giao thông nông thôn liên xã Hòa Thịnh – Hòa Mỹ Ðông (bao gồm nâng cấp tuyến đường dài 3.336,03 m; bề rộng nền đường 6,5 m; bề rộng mặt đường: 3,5 m; bề rộng lề đường: 1,5 x 2 = 3 m; tải trọng thiết kế: H13; bán kính tối thiểu đường cong nằm: R nằm = 15 m.

Hồ sơ mời thầu có thể mua tại: Ban quản lý dự án liên xã Tây Hòa (thôn Phú Thứ, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên – ÐT: 057.3578680 – 3578569) kể từ 8 giờ ngày 7-12 đến ngày 7-1-2009 (trong ngày làm việc), với một khoản lệ phí không hoàn lại là 500.000 đồng cho mỗi bộ hồ sơ. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa điểm nêu trên.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong một khoảng thời gian là 90 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu là 30 triệu đồng. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Ban quản lý dự án liên xã Tây Hòa không muộn hơn 8 giờ ngày 7-1-2009. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.