Ban quản lý Dự án năng lượng nông thôn II (RE II) tỉnh Hải Dương mời thầu

Hợp đồng xây lắp sau đây: 1. Gói thầu HD-TH-G2: gồm 2 xã Tiền Tiến và An Lương, huyện Thanh Hà. 2. Gói thầu HD-TK-G10: gồm 2 xã Tiên Ðộng và Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ. 3. Gói thầu HD-BG-G13: gồm 3 xã Hưng Thịnh, Tráng Liệt và Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang. ………..

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Năng lượng Nông thôn II, tín dụng số 4000 – VN. Một phần của tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong Hợp đồng được mời thầu dưới đây.

Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam cần phải đạt được các yêu cầu sau: (1) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (2) hoạt động theo Luật Thương mại; (3) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản Dự án) và (4) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Ban quản lý Dự án năng lượng nông thôn II (RE II) tỉnh Hải Dương mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước cho các Hợp đồng xây lắp sau đây:

1. Gói thầu HD-TH-G2: gồm 2 xã Tiền Tiến và An Lương, huyện Thanh Hà.

2. Gói thầu HD-TK-G10: gồm 2 xã Tiên Ðộng và Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ.

3. Gói thầu HD-BG-G13: gồm 3 xã Hưng Thịnh, Tráng Liệt và Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang.

4. Gói thầu HD-BG-G14: gồm 2 xã Long Xuyên và Hồng Khê, huyện Bình Giang.

5. Gói thầu HD-CG-G15: gồm 2 xã Cẩm Ðiền và Cẩm Ðoài, huyện Cẩm Giàng.

6. Gói thầu HD-CG-G16: gồm xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng.

7. Gói thầu HD-CG-G17: gồm 2 xã Ðức Chính và Cao An, huyện Cẩm Giàng.

Hồ sơ mời thầu có thể mua và nộp tại: Ban Quản lý dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Hải Dương, số 37 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tel: 0320.2240 897; Fax: 0320. 3837 462.

Hồ sơ mời thầu bắt đầu được bán tại địa điểm trên trong giờ hành chính từ 8 giờ  ngày 15-12 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 14-1-2009 với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (một triệu) cho mỗi gói thầu. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

Hồ sơ mời thầu phải có hiệu lực là 120 ngày kể từ ngày mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị bằng 2% (hai phần trăm) giá gói thầu. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến BQL không muộn hơn 8 giờ 30 phút ngày 14-1-2009. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào 9 giờ ngày 14-1-2009 tại địa điểm nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.