Gói thầu: Cung ứng, lắp đặt thiết bị quản lý nội dung báo điện tử và thiết bị phụ trợ – Cung ứng, lắp đặt thiết bị quản lý nội dung báo điện tử và thiết bị phụ trợ

Gói thầu: Cung ứng, lắp đặt thiết bị quản lý nội dung báo điện tử và thiết bị phụ trợ – Kế hoạch đấu thầu: Cung ứng, lắp đặt thiết bị quản lý nội dung báo điện tử và thiết bị phụ trợ

gói 2
22/4/2009 – 22/5/2009
120 ngày
Price of parcel
 • 1284259000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * quocte
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cung ứng, lắp đặt thiết bị quản lý nội dung báo điện tử và thiết bị phụ trợ