kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp đường khau cả, thành phố sơn la, tỉnh Sơn La

Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp đường khau cả, thành phố sơn la, tỉnh Sơn La, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: ubnd tỉnh sơn la
Số hiệu: 1629/qđ-ubnd
Ngày ban hành: 13/07/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: ubnd tỉnh sơn la
Số hiệu: 697/qđ-ubnd
Ngày ban hành: 19/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 5535375000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp đường khau cả, thành phố sơn la, tỉnh sơn la (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 gói thầu xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp đường khau cả, thành phố sơn la, tỉnh sơn la
 • 5535375000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý II năm 2009Trọn gói 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 80
  Ngày xuất bản 22/04/2009