Mời thầu Xây lắp lưới điện Trung áp thuộc dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Hưng Yên

Ban QLDA Ðiện lực Hưng Yên có kế hoạch tổ chức đấu thầu Gói thầu số 6.1-HY: Xây lắp lưới điện Trung áp huyện Ân Thi + Phù Cừ + Tiên Lữ + Kim Ðộng thuộc dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Hưng Yên – Phần trung áp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn vay WB.

Ban QLDA Ðiện lực Hưng Yên có kế hoạch tổ chức đấu thầu Gói thầu số 6.1-HY: Xây lắp lưới điện Trung áp huyện Ân Thi + Phù Cừ + Tiên Lữ + Kim Ðộng thuộc dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Hưng Yên – Phần trung áp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn vay WB.

Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại: Phòng Quản lý xây dựng – Ðiện lực Hưng Yên, số 308 đường Nguyễn Văn Linh, TX Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ðiện thoại: (03212) 210308, (03212) 210408; Fax: (03212) 550918 với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000 đồng (một triệu) cho một bộ HSMT hoàn chỉnh.

Bán HSMT từ ngày 15-12-2008 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

Ðóng thầu: 9 giờ ngày 15-1-2009.

Mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 15-1-2009.