Công trình Trường THPT Bán Công Tân Trụ

Kế hoạch đấu thầu: Công trình Trường THPT Bán Công Tân Trụ, dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu: 343/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 22/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu: 144/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 10/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.957.168.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình Trường THPT Bán Công Tân Trụ (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  3 Hạng mục 15 phòng học, hàng rào – nhà bảo vệ công trình Trường THPT Bán Công Tân Trụ
 • 5.049.462.096 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển từ ngày 22/04/2009 đến 20/05/2009Theo đơn giá 240 ngày (kể từ ngày ký kết hợp đồng)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 81
  Ngày xuất bản 23/04/2009