Một số gói thầu thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, dự án nhóm B, ngành Thủy lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bắc Giang
Số hiệu: 1143/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/07/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bắc Giang
Số hiệu: 624/QD-UBND
Ngày ban hành: 21/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 438.016.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (5 gói thầu)


  Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế BVTC-DT đập dâng, hệ thống kênh và khu đầu mối hồ Quỳnh
 • 140.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quí 2 năm 2009Trọn gói 25 ngày
  2 Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT
 • 60.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quí 2 năm 2009Trọn gói 45 ngày
  4 Khảo sat, thiết kế BVTC-DT khu đầu mối hồ Quỳnh
 • 2.500.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  5 Khảo sat, rà phá bom mìn
 • 2.500.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quí 2 năm 2009Theo đơn giá 120 ngày
  3 Khảo sát, thiết kế BVTC-DT đập dâng và hệ thống kênh tưới
 • 5.500.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quí 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 81
  Ngày xuất bản 23/04/2009