Một số gói thầu thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, dự án nhóm B, ngành Thủy lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bắc Giang
Số hiệu:1143/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/07/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bắc Giang
Số hiệu:624/QD-UBND
Ngày ban hành:21/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 438.016.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (5 gói thầu)


  Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Lập nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế BVTC-DT đập dâng, hệ thống kênh và khu đầu mối hồ Quỳnh
 • 140.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquí 2 năm 2009Trọn gói25 ngày
  2Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT
 • 60.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquí 2 năm 2009Trọn gói45 ngày
  4Khảo sat, thiết kế BVTC-DT khu đầu mối hồ Quỳnh
 • 2.500.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 3 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm150 ngày
  5Khảo sat, rà phá bom mìn
 • 2.500.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquí 2 năm 2009Theo đơn giá120 ngày
  3Khảo sát, thiết kế BVTC-DT đập dâng và hệ thống kênh tưới
 • 5.500.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnquí 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:81
  Ngày xuất bản23/04/2009