Xây dựng đường Bào Cỏ đi ĐT750, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường Bào Cỏ đi ĐT750, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Decisions:Invertment OfficeUBND tỉnh Bình Dương
Invertment Number2891/QĐ-UBND
Invertment Date29/09/2008
Decisions:Invertment OfficeUBND tỉnh Bình Dương
Invertment Number1447/QĐ-UBND
Invertment Date15/04/2009
Kind of ProjectDự án nhóm C
AreaGiao thông vận tải
Source CapitalVốn ngân sách,
Total Investment
 • 24.127.496.677(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường Bào Cỏ đi ĐT750, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (5 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1Xây dựng đường Bào Cỏ đi ĐT750, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
 • 11.800.008.432 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý II/2009Theo đơn giá150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng
 • 27.382.836 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  3Giám sát thi công xây dựng
 • 250.423.411 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  4Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 49.560.036 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  5Kiểm toán công trình
 • 52.764.275 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyenQuý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:81
  Ngày xuất bản:23/04/2009