Xây dựng đường Bào Cỏ đi ĐT750, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường Bào Cỏ đi ĐT750, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Bình Dương
Invertment Number 2891/QĐ-UBND
Invertment Date 29/09/2008
Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Bình Dương
Invertment Number 1447/QĐ-UBND
Invertment Date 15/04/2009
Kind of Project Dự án nhóm C
Area Giao thông vận tải
Source Capital Vốn ngân sách,
Total Investment
 • 24.127.496.677(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường Bào Cỏ đi ĐT750, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (5 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1 Xây dựng đường Bào Cỏ đi ĐT750, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
 • 11.800.008.432 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý II/2009Theo đơn giá 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2 Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng
 • 27.382.836 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  3 Giám sát thi công xây dựng
 • 250.423.411 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  4 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 49.560.036 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  5 Kiểm toán công trình
 • 52.764.275 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 81
  Ngày xuất bản: 23/04/2009