Đấu thầu xây lắp công trình Trường trung học cơ sở Quế Hiệp, huyện Quế Sơn.

Dự án được đầu tư từ nguồn vốn kiên cố hóa trường, lớp học được UBND tỉnh Quảng Nam phân bổ tại Quyết định số 2776/QÐ-UBND ngày 21-8-2008. Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18-12-2008, Ban QL các DA ÐT và XD huyện Quế Sơn tổ chức đấu thầu xây lắp công trình Trường trung học cơ sở Quế Hiệp tại Văn phòng Ban QL các DA ÐT và XD huyện Quế Sơn.

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18-12-2008, Ban QL các DA ÐT & XD huyện Quế Sơn tổ chức đấu thầu xây lắp công trình Trường trung học cơ sở Quế Hiệp tại Văn phòng Ban QL các DA ÐT & XD huyện Quế Sơn.

Dự án được đầu tư từ nguồn vốn kiên cố hóa trường, lớp học được UBND tỉnh Quảng Nam phân bổ tại Quyết định số 2776/QÐ-UBND ngày 21-8-2008.

Các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại BQL các DA ÐT & XD huyện Quế Sơn và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với khoản lệ phí không hoàn lại là: 1.000.000 đồng/bộ (một triệu đồng).

Ðịa chỉ: TT Ðông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ðiện thoại: 0510-885671 – 685371.

Bán hồ sơ mời thầu bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 9-12-2008 trong giờ hành chính.