Đấu thầu Mua sắm trang thiết bị phòng nghe đọc trường tiểu học Yết Kiêu, Hà Đông.

Trường tiểu học Yết Kiêu thành phố Hà Đông Hà Nội. Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng nghe đọc trường tiểu học Yết Kiêu Tên dự án: Trường tiểu học Yết Kiêu thành phố Hà Đông Hà Nội. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hà Đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc

—*—

 

QUYẾT ĐỊNH MỜI THẦU

 

Trường tiểu học Yết Kiêu thành phố Hà Đông Hà Nội.

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng nghe đọc trường tiểu học Yết Kiêu

Tên dự án: Trường tiểu học Yết Kiêu thành phố Hà Đông Hà Nội.

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hà Đông 

 

Tên dự án:

Trường tiểu học Yết Kiêu –Thành phố Hà Đông- Hà Nội

Tên gói thầu:

Mua sắm trang thiết bị phòng nghe đọc trường tiểu học YẾT KIÊU

Nguồn vốn:

Ngân sách thành phố HÀ ĐÔNG

Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển

Phương thức đấu thầu:

Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng:

Theo đơn giá

 

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu – ghi rõ địa chỉ, điện thoại.

Trường tiểu học Yết Kiêu Số 1 Nguyễn Thượng Hiền Phường Yết Kiêu Thành Phố Hà Đông Hà Nội

 Điện thoại:04 33501381-0433519673

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:

08/12/2008 đến 14/12/2008

Giá bán hồ sơ mời thầu:

 500.000(VND)

Thời điểm đóng thầu:

14/12/2008 09:00

Thời điểm mở thầu:

14/12/2008 09:00

Hà nội,Ngày 08 Tháng 12 Năm 2008

                                                                        Hiệu trưởng

Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 08/12/2008 tới Thongtindauthau.com