Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-5, phường 03

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-5, phường 03, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 1482/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 1648/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 243.644.691(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 2-5, phường 03 (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 488.145 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển QuýII/ 2009Theo tỷ lệ phần trăm 36 ngày
  02 Thi công phần xây lắp
 • 183.513.160 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 90 ngày
  03 Giám sát thi công xây dựng
 • 4.347.427 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  04 Kiểm toán
 • 1.474.051 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 01 tháng
  05 Bảo hiểm công trình
 • 367.026 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 15 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 91
  Ngày xuất bản 05/05/2009