Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 9-13 phường 03 – quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 9-13 phường 03 – quận Gò Vấp, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu:1603/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu:1647/QĐ-UBND
Ngày ban hành:03/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.587.627.974(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 9-13 phường 03 – quận Gò Vấp (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 11.213.213 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm03 tháng
  02Thi công phần xây lắp
 • 4.215.493.803 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo đơn giá180 ngày
  03Giám sát thi công xây dựng
 • 99.865.048 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm180 ngày
  04Kiểm toán
 • 27.755.149 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2010Trọn gói01 tháng
  05Bảo hiểm công trình
 • 8.430.987 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2009Trọn gói18 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:85
  Ngày xuất bản29/04/2009