Trạm y tế phường 15 quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Trạm y tế phường 15 quận Gò Vấp, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 1631/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND quận Gò Vấp
Số hiệu: 1631/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 882598220(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trạm y tế phường 15 quận Gò Vấp (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây lắp
 • 809.722.492 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 1 thángTheo đơn giá 3 tháng
  2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 19.400.951 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  3 Tư vấn lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công
 • 2.777.348 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  4 Bảo hiểm công trình
 • 1.870.459 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 2 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  5 Kiểm toán
 • 5.339.719 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 90
  Ngày xuất bản 06/05/2009