Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện mời thầu Ðầu tư Hệ thống in Dữ liệu Bảo an

Gói thầu: Ðầu tư Hệ thống in Dữ liệu Bảo an. Thuộc dự án : Dự án đầu tư hệ thống in Dữ liệu bảo an. Nguồn vốn: Tự bổ sung, thuê mua tài chính.

GT: Ðầu tư Hệ thống in Dữ liệu Bảo an.

Thuộc D.A.: Dự án đầu tư hệ thống in Dữ liệu bảo an.

Nguồn vốn: Tự bổ sung, thuê mua tài chính.

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu quốc tế.

Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ ngày 29-12-2008 đến trước 14 giờ ngày 12-2-2009 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm: Phòng Tổng hợp – Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện, 564 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

ÐT: 04.38771433, Fax: 04.38271842.

Giá bán hồ sơ mời thầu không hoàn lại: 200 USD/bộ.

Ðóng thầu: 14 giờ ngày 12-2-2009, hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12-2-2009.