Bếp ăn trường mầm non 15 quận Gò Vấp

Kế hoạch đấu thầu: Bếp ăn trường mầm non 15 quận Gò Vấp, dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận Gò Vấp
Số hiệu: 1960/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND quận Gò Vấp
Số hiệu: 1960/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 929.966.896(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bếp ăn trường mầm non 15 quận Gò Vấp (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây lắp
 • 530.647.041 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 1 thángTheo đơn giá 3 tháng
  2 Cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 325.164.510 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 1 thángTheo đơn giá 1 tháng
  3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 12.714.303 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  4 Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị
 • 4.048.837 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  5 Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất thi công xây dựng
 • 1.820119 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  6 Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 1.363.762 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 1 tháng
  7 Bảo hiểm công trình
 • 1.976.924 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  8 Kiểm toán công trình
 • 5.626.300 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển 10 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm 3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 90
  Ngày xuất bản 06/05/2009