Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6

Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6, Dự án nhóm B, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân quận 6
Số hiệu: 3143/QĐ-UBND-TCKH
Ngày ban hành: 04/07/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân quận 6
Số hiệu: 4596/QĐ-UBND-TCKH
Ngày ban hành: 07/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 47.056.542.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6 (15 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thử tĩnh cọc
 • 36.841.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Trọn gói 30 ngày
  02 Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 707.923.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  03 Thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình
 • 36.589.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 07 ngày
  04 Thẩm tra dự toán thiết kế công trình
 • 35.794.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 21 ngày
  05 Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 28.478.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
  06 Lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp
 • 28.478.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
  07 Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp
 • 57.005.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
  08 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thiết bị
 • 7.111.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
  09 Tư vấn giám sát thi công xây lắp
 • 502.440.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
  10 Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị
 • 21.111.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
  11 Tư vấn chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 175.854.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
  12 Bảo hiểm công trình
 • 55.679.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
  13 Kiểm toán quyết toán công trình
 • 120.201.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
  14 Nhà thầu thi công xây dựng công trình
 • 26.513.982.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo đơn giá 280 ngày
  15 Nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị công trình
 • 2.766.778.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 90
  Ngày xuất bản 06/05/2009