Gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6

Gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6

02
Năm 2008-2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 707.923.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Hùng Vương phường 8 quận 6