Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1

Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đăklăk
Số hiệu:2797/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk
Số hiệu:2797/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/10/2007
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.205.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1 (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Tư vấn khảo sát và lập dự án thiết kế xây dựng công trình
 • 415.395.479 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnĐã thực hiện năm 2008 đến tháng 04 năm 2009Theo tỷ lệ phần trămnăm 2008
  2Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán
 • 19.121.991 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2009Theo tỷ lệ phần trăm60ngày
  3Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp
 • 19.946.861 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm30ngày
  4Gói thầu xây lắp
 • 7.498.820.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Trọn gói30ngày
  5Tư vấn giám sát thi công
 • 177.647.046 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm330ngày
  6Tư vấn quản lý dự án
 • 154.625.668 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009-2010Theo tỷ lệ phần trăm02năm
  7Bảo hiểm công trình
 • 22.496.460 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009-2010Theo tỷ lệ phần trăm02năm
  8Tư vấn kiểm toán
 • 36.709.343 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009-2010Theo tỷ lệ phần trăm02năm
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:93
  Ngày xuất bản09/05/2009