Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1

7
Năm 2009-2010
02năm
Giá gói thầu:
 • 22.496.460 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông nội thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar- Giai đoạn 1