Công an tỉnh Ðác Nông mời thầu Cung cấp máy phát điện 300 KVA

Công an tỉnh Ðác Nông có kế hoạch tổ chức đấu thầu. Tên dự án: Cung cấp máy phát điện 300 KVA. Gói thầu: Cung cấp máy phát điện 300 KVA. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp.

Công an tỉnh Ðác Nông có kế hoạch tổ chức đấu thầu

Tên dự án: “Cung cấp máy phát điện 300 KVA”

Gói thầu: “Cung cấp máy phát điện 300 KVA”

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong cả nước.

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

Phương thức hợp đồng: theo đơn giá.

Ðịa điểm phát hành HSMT: Phòng Hậu Cần, Công an tỉnh

Ðác Nông – Phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Ðác Nông.

ÐT: 0501 3546810 – FAX: 0501 3544245.

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 19-12-2008 đến trước 8 giờ ngày 2-1-2009 (trong giờ hành chính).

Giá bán một bộ hồ sơ: 500.000 đồng.

Ðóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 2-1-2009.

Mở thầu:

8 giờ ngày 2-1-2009.