Gói thầu: Kiểm toán – Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư phường 5 – quận Gò

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư phường 5 – quận Gò

04 (Hạng mục cấp nước)
Quý 2 năm 2009
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 756.250 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư phường 5 – quận Gò