Trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương, dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3071/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1714/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 26.015.630.926(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây dựng trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương
 • 17.841.339.017 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 270 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2 Cung cấp thiết bị trường mầm non Phước Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương
 • 2.199.168.125 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  3 Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng
 • 39.876.460 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  4 Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp thiết bị
 • 5.306.964 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  5 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 53.168.613 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 270 ngày (từ ngày bên A phát lệnh khởi công xây dựng công trình)
  6 Giám sát thi công xây dựng
 • 316.796.321 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 270 ngày (từ ngày bên A phát lệnh khởi công xây dựng công trình)
  7 Giám sát cung cấp thiết bị
 • 15.755.696 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  8 Kiểm toán công trình
 • 90.144.161 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  9 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 110.878.712 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 270 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 96
  Ngày xuất bản 12/05/2009