Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành

Kế hoạch đấu thầu: Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành, Dự án nhóm, ngành An ninh quốc phòng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3408/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìên Giang
Số hiệu: số 1438/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 20.230.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Thi công xây dựng BCH Quân sự huyện Châu Thành
 • 13.862.418.299 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 240 ngày
  2 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 45.411.988 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  3 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
 • 330.290.158 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 240 ngày
  4 Bảo hiểm
 • 27.724.839 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý II/2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  5 Kiểm toán
 • 59.966.647 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói 30 ngày
  quản lý dự án
 • 277.912.638 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 96
  Ngày xuất bản 12/05/2009