Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công – Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành

Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công – Kế hoạch đấu thầu: Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành

3
quý II/2009
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 330.290.158 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành