Đường nội thị khu A trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La (GĐII)

Kế hoạch đấu thầu: Đường nội thị khu A trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La (GĐII), Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu:3449/QD-UB
Ngày ban hành:30/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Sơn La
Số hiệu:1199/QĐ-UBND
Ngày ban hành:06/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 37.285.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường nội thị khu A trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La (GĐII) (01 gói thầu)


  Mọi thông tin liên lạc tai Ban QLDA-ĐTXD huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La ĐT:022.3878107
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Đường nội thị khu A trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La (GĐII)
 • 28.901.118.400 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 6 năm 2009Theo đơn giá18 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:97
  Ngày xuất bản15/05/2009