Gói thầu: Gói thầu số 18: xe cứu thương – Mua sắm thiết bị Y tế thuộc Đề án 47

Gói thầu: Gói thầu số 18: xe cứu thương – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị Y tế thuộc Đề án 47

2009-06-02
Quý II năm 2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.000.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị Y tế thuộc Đề án 47