Gói thầu: Gói thầu xây lắp số 2 (sân vườn, đường nội bộ, cột cờ và cây xanh, thảm cỏ) – Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Gói thầu xây lắp số 2 (sân vườn, đường nội bộ, cột cờ và cây xanh, thảm cỏ) – Kế hoạch đấu thầu: Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang

2
Tháng 5/2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.923.603.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang