Hạ tầng Khu lâm viên Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hạng mục: Đường vành đai D2

Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng Khu lâm viên Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hạng mục: Đường vành đai D2. Dự án nhóm C, ngành Văn Hóa

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Số hiệu:71/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Số hiệu:221/QĐ-KHĐT
Ngày ban hành:18/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Văn hoá
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.000.000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng Khu lâm viên Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hạng mục: Đường vành đai D2 (05 gói thầu)


  Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Hạ tầng Khu lâm viên Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hạng mục: Đường vành đai D2; Gồm 05 gói thầu, trong đó đấu thầu rộng rãi : 01 gói, chỉ định thầu 04 gói
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu
 • 3.100.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 2/2009Trọn gói15 ngày
  02Xây lắp công trình
 • 3.043.280.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 3/2009Trọn gói120 ngày
  03Tư vấn giám sát xây lắp
 • 69.194.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 3/2009Trọn góiTheo tiến độ thi công
  04Bảo hiểm công trình
 • 7.235.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 3/2009Trọn góiTừ lúc thi công+ thời gian bảo hành
  05Tư vấn kiểm toán
 • 20.460.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 4/2010Trọn gói20 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt BC KTKT và KHĐT Size 1.04 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:101
  Ngày xuất bản21/05/2009