Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hiệu: 1193/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/03/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hiệu: 1665/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 38.509.944.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp đường Ngô Quyền, phường 10, thành phố Vũng Tàu (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 01 Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán
 • 315.956.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói 02 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 34.328.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 15 ngày
  Gói 03 Đo vẽ lập bản đồ thu hồi đất
 • 55.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 30 ngày
  Gói 04 Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT
 • 30.128.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 30 ngày
  Gói 05 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 282.110.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 30 ngày
  Gói 06 Bảo hiểm công trình
 • 36.519.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Khi bồi thường giải phóng mặt bằng xongTrọn gói 12 tháng
  Gói 07 Rà phá bom mìn
 • 222.407.040 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Khi bồi thường giải phóng mặt bằng xongTrọn gói 30 ngày
  Gói 08 Tư vấn kiểm toán
 • 113.951.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Khi bồi thường giải phóng mặt bằng xongTrọn gói 15 ngày
  Gói 09 Xây lắp
 • 18.259.566.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Khi bồi thường giải phóng mặt bằng xongTheo đơn giá 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 101
  Ngày xuất bản 21/05/2009