Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu

Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hiệu: 4577/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/12/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hiệu: 1347/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/04/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 11.994.494.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca – Phường 4 – Thành phố Vũng Tàu (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 1 Xây lắp và thiết bị
 • 9.804.051.564 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Sau khi có KH vốn và mặt bằng thi côngTheo đơn giá 10 tháng
  Gói 2 Tư vấn khảo sát, lập TKKT thi công – Tổng dự toán
 • 187.938.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  Gói 3 Tư vấn thẩm tra TKKT-TDT
 • 24.047.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Gói 4 Đo vẽ lập bản đồ thu hồi đất
 • 10.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo đơn giá 30 ngày
  Gói 5 Tư vấn lập HSMT và phân tích đáng giá HSDT
 • 23.085.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  Gói 6 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình
 • 147.761.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Sau khi có KH vốn và mặt bằng thi côngTheo tỷ lệ phần trăm 10 ttháng
  Gói 7 Tư vấn kiểm tra và chứng nhân sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng
 • 29.550.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Sau khi có KH vốn và mặt bằng thi côngTheo tỷ lệ phần trăm 10 tháng
  Gói 8 Bảo hiểm công trình
 • 14.798.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Sau khi có KH vốn và mặt bằng thi côngTheo tỷ lệ phần trăm 10 tháng
  gói 9 Tư vấn kiểm toán quyết toán
 • 13.400.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Sau khi công trình thi công hoàn thànhTheo tỷ lệ phần trăm 4 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 100
  Ngày xuất bản 20/05/2009