Gói thầu: Tư vấn kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình – Cải tạo, nâng cấp kênh chính Đông Sông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu: Tư vấn kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp kênh chính Đông Sông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu số 09
Quý II năm 2010
Theo tiến độ thi công xây lắp công trình
Giá gói thầu:
 • 20.000.000 (VND)
 •  (VND)
 • JBIC
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp kênh chính Đông Sông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận