Gói thầu: Gói thầu 11: Giai đoạn I: San lấp mặt bằng, sân bóng đá, hệ thống cấp nước, nhà bảo vệ, cổng hàng rào chính, hàng rào sân bóng, cấp điện chiếu sáng ngoài trời

Gói thầu: Gói thầu 11: Giai đoạn I: San lấp mặt bằng, sân bóng đá, hệ thống cấp nước, nhà bảo vệ, cổng hàng rào chính, hàng rào sân bóng, cấp điện chiếu sáng ngoài trời

11
Quý III năm 2009
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.012.266.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau