Gói thầu: Gói thầu 12: Giai đoạn II: Khu thiết chế văn hoá, sân khấu ngoài trời, nhà vệ sinh công cộng, nhà xe, sân đường nội bộ, mương thoát nước, hàng rào phụ, hệ thống PCCC

Gói thầu: Gói thầu 12: Giai đoạn II: Khu thiết chế văn hoá, sân khấu ngoài trời, nhà vệ sinh công cộng, nhà xe, sân đường nội bộ, mương thoát nước, hàng rào phụ, hệ thống PCCC

12
Quý I năm 2011
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.070.275.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau