Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị – Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

06
Theo hợp đồng
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 460.560.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội