Mua vật tư tin học 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua vật tư tin học 2009. Dự án nhóm C, ngành Điện tử, tin học.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực TP Hà Nội
Số hiệu: 3346 /QĐ-ĐLHN
Ngày ban hành: 24/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực TP Hà Nội
Số hiệu: 3346 /QĐ-ĐLHN
Ngày ban hành: 24/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 165981718(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua vật tư tin học 2009 (01 gói thầu)


  Mua vật tư thiết bị tin học: Mực in, giấy in, ổ CD – RW, ổ DVD-RW, HDD, Router….
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  VTTH04 Mua vật tư tin học 2009
 • 165981718 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 06 năm 2009Trọn gói Tháng 06 năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 105
  Ngày xuất bản 27/05/2009