Gói thầu: Thi công xây dựng Bể nước ngầm ; Hệ thống cấp điện tổng thể ; Hệ thống chiếu sáng tổng thể ; Hệ thống thông tin liên lạc tổng thể ; Hệ thống cấp nước tổng thể ; Hệ thống thoát nước tổng thể ; Cây xanh , thảm cỏ

Gói thầu: Thi công xây dựng Bể nước ngầm ; Hệ thống cấp điện tổng thể ; Hệ thống chiếu sáng tổng thể ; Hệ thống thông tin liên lạc tổng thể ; Hệ thống cấp nước tổng thể ; Hệ thống thoát nước tổng thể ; Cây xanh , thảm cỏ

03
năm 2009
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.396.607.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Hưng