Đầu tư xây dựng công trình Trừơng Mầm Non An Phú Đông – quận 12

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng công trình Trừơng Mầm Non An Phú Đông – quận 12. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở Xây Dựng Tp.HCM
Số hiệu:158/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành:16/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh
Số hiệu:75/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành:14/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 29.776.699.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng công trình Trừơng Mầm Non An Phú Đông – quận 12 (14 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Khảo sát địa hình
 • 7.942.148 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Trọn gói30 ngày
  02Khảo sát địa chất
 • 70.697.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Trọn gói30 ngày
  03Tư vấn lập dự án đầu tư
 • 79.854.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Trọn gói150 ngày
  04Tư vấn đấu thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công-tổng dự toán (dự trù)
 • 18.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Trọn gói60 ngày
  05Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 521.040.158 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Trọn gói120 ngày
  06Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 61.812.061 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  07Tư vấn đấu thầu gói thầu Xây lắp và gói thầu Thiết bị
 • 56.292.029 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo tỷ lệ phần trămTừ khi ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt Kết quả đấu thầu
  08Xây lắp
 • 21.688.442.380 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo đơn giá360 ngày
  09Thiết bị
 • 2.498.339.360 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Trọn gói60 ngày
  10Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 420.033.957 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo tỷ lệ phần trăm360 ngày
  11Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị
 • 19.062.329 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  12Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 84.006.791 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo đơn giá360 ngày
  13Tư vấn bảo hiểm công trình
 • 50.100.671 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Trọn gói360 ngày
  14Kiểm toán
 • 94.987.671 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo tỷ lệ phần trăm45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:107
  Ngày xuất bản29/05/2009