Gói thầu: Xây dựng nền, mặt đường, HTTN – Đường Ấp Ga thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành

Gói thầu: Xây dựng nền, mặt đường, HTTN – Kế hoạch đấu thầu: Đường Ấp Ga thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành

6
Quý II/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.073.003.754 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Ấp Ga thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành