Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT – Trường THCS xã Cư Ealang, huyện Ea Kar( giai đoạn 1)

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT – Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS xã Cư Ealang, huyện Ea Kar( giai đoạn 1)

2
2008
2008-2009
Giá gói thầu:
 • 19.518.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS xã Cư Ealang, huyện Ea Kar( giai đoạn 1)