Bán thanh lý tài sản Cửa hàng Xăng dầu Vinapco Sông Gianh

Kế hoạch đấu thầu: Bán thanh lý tài sản Cửa hàng Xăng dầu Vinapco Sông Gianh. Dự án nhóm C, ngành hàng không

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Công ty Xăng dầu Hàng không và Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Gianh
Số hiệu:162/XDHK_TCKT
Ngày ban hành:11/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Công ty Xăng dầu Hàng không và Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Gianh
Số hiệu:162/XDHK_TCKT
Ngày ban hành:11/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Hàng không
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 184432000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bán thanh lý tài sản Cửa hàng Xăng dầu Vinapco Sông Gianh (01 gói thầu)


  Các nhà thầu có năng lực và quan tâm có thể đến xem tài sản thực tế tại xã ThanhTrach, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bắt đầu tư ngày 08/6/2009 đến 15/6/2009
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  162Bán thanh lý tài sản Cửa hàng Xăng dầu Vinapco Sông Gianh
 • 184432000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTừ 06/6/2009 đến 16/6/2009Trọn gói10 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:111
  Ngày xuất bản04/06/2009