Gói thầu: Tư vấn khảo sát địa chất – Mở rộng Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc A, quận Bình Tân

Gói thầu: Tư vấn khảo sát địa chất – Kế hoạch đấu thầu: Mở rộng Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc A, quận Bình Tân

02
Quý I năm 2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 44.162.945 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mở rộng Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc A, quận Bình Tân